Tietosuojaseloste


1. Rekisterinpitäjä

Ennagraphy, y-tunnus 3085275-7, Koivukärjentie 7 Lempäälä


2. Yhteyshenkilö

Valokuvaaja Enna Palonen, 050 351 6600, ennagraphy (at) gmail . com


3. Rekisterin nimi

Ennagraphyn asiakasrekisteri ja valokuvien muodostama henkilörekisteri


4. Rekisterin käyttötarkoitus


Rekisterin tarkoituksena on asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen, asiakassuhteen ylläpito sekä palveluista tiedottaminen.


5. Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö


Henkilöryhmät, joiden tietoja käsitellään, ovat Rekisterinpitäjän valokuvaus- tai muita palveluja ostaneita henkilöitä, jotka luovuttavat tietonsa yrityksen käyttöön itse, tai muita erillisen sopimuksen mukaan valokuviin malleiksi suostuneita henkilöitä, tai julkisella paikalla valokuvaustilanteessa paikalla olleita/esiintyneitä henkilöitä tai potentiaalisia asiakkaita. Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa asiakkaan tai hänen alle täysi-ikäisten huollettaviensa etu- ja sukunimi- sekä mahdollisia yhteystietoja ja kuvauksiin/muihin palveluihin liittyviä muita tarpeellisia tietoja. Laskutuksen yhteydessä kirjanpitoaineistoon tallentuu asiakkaiden maksutietoja.


6. Tietojen säilytysaika


Tiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi. Valokuvia säilytetään niin kauan kuin tekijänoikeuden haltija (valokuvaaja Enna Palonen) katsoo tarpeelliseksi. Tekijänoikeuslain nojalla valokuvaajalla on täydet hallintaoikeudet toteuttamiinsa kuviin.


7. Säännönmukaiset tietolähteet


Asiakkaan ilmoittamat tiedot ja laskutuksen tietokanta, valokuvat.


8. Tietojen luovutus muille tahoille

Yritys luovuttaa rekisteröidyn tietoja laskutus- ja maksutietojen osalta kirjanpitäjälle ja laskutuspalvelulle asiakaslaskutusta ja kirjanpitoa varten. 

Yritys luovuttaa rekisteröidyn tietoja Pixieset Media Inc- kuvagalleriapalveluun sekä Pixellu- kuvapalveluun asiakaskuvien osalta salasanalla suojatusti. Molemmat yhtiöt ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Lue lisää: https://pixieset.com/privacy/ ja https://www.pixellu.com/privacy/ Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Ennagraphyn ulkopuolelle. Tietoja voidaan julkaista siltä osin mitä asiakkaan kanssa on erikseen sovittu.


9. Rekisterin suojaus


Reki­steritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä. Ainoastaan rekisterinpitäjällä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Kirjanpitoaineiston osalta yrityksen kirjanpitäjällä on pääsy kyseisiin tietoihin, kuten yrityksen laskuihin.


10. Rekisteröidyn oikeudet


Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Henkilö tulee tunnistaa virallisesta henkilötodistuksesta kasvokkain.